חשיפת שחיתות שלטונית

תוצאות חיפוש עבור תו תקן

1. בכירי משטרת ישראל משקרים בעניין אכיפת מהירות באמצעות ממל"ז ממלז ••••
ניצב יעקב רז וסנ"צ יחיאל בן יאיר מוליכים שולל את וועדות הכנסת...
...מצגי שווא באתר האינטרנט של משטרת ישראל

אינג' תדי הופמן, שמשטרת ישראל הביאה כעד מומחה
העיד בבית משפט כי ניהל מעבדה במכון התקנים.
  ...העד הודה בעובדה שלא היה מומחה לעניין תו תקן: " תו תקן זה תהליך שאני לא מומחה לגביו."

כבוד השופט אביטל חן קבע בהחלטת ביניים:
"התשובה לא נמצאת בתחום מומחיותו של העד."
  ...לו היה לממל"ז תו תקן משטרת ישראל הייתה מציגה אותו זה מכבר.
וגם אם בעתיד יוצג תו תקן, דבר המוטל בספק הרי שלא יהיה תקף לגבי מכשיר שהופעל בעת שלא היה לו תו תקן....
http://stop-abuse.net/LTI2020/Lying-Police.htm

2. דוברת מכון התקנים אינה עונה ••••
דוברת מכון התקנים מסרבת להשיב לשאלותיו של עד מומחה בנושא מד מהירות לייזר בשימוש משטרת ישראל
  ...הנדון: תו תקן למד מהירות לייזר (ממל"ז) הנמצא בשימוש משטרת ישראל 1. אני משמש כיועץ בנושאים טכנולוגיים שונים ומשמש כעד מומחה בבתי משפט בישראל....
  ...3. למיטב ידיעתי המכשיר הנ"ל לא קיבל תו תקן של מכון התקנים הישראלי. שכן, בכל ארבעת מכשירי ממל"ז שבחנתי עד כה לא היה כל סימון של מכון התקנים, אשר יכול היה...
  ...מכון התקנים, אשר יכול היה להעיד על כך כי מכון התקנים בחן את המכשיר, נתן עבורו תו תקן או אישר אותו לשימוש בתנאים מסויימים וכד'. 4. בשבוע האחרון...
http://stop-abuse.net/LTI2020/dov1.htm


© דורון טל תגובות של דורון טל למאמרי מחלקה ראשונה מכתבו של דורון טל לועדה לבחירת שופטים | עמותת אומ"ץ